HOE & WAT  >  MENSENDIECK

Wat is oefentherapie-Mensendieck?

Inleiding

Oefentherapie-Mensendieck is een actieve oefentherapie gericht uw houding en bewegingen. De therapie leert u bewust te zijn van uw eigen lichaamshouding en manier van bewegen. Zo nodig leer ik u een beter houdings- en bewegingspatroon, waardoor klachten van het bewegingsapparaat kunnen worden voorkomen, verminderd of opgeheven.

 

U krijgt oefeningen en houdingsadviezen voor het dagelijks leven. Kerngedachte van de therapie is zelf doen, zelf zien, zelf doorvoelen en zelf oordelen, zodat u de adviezen zelf thuis, op het werk en bij hobby/sport kan toepassen. Op deze manier wordt u niet afhankelijk van een therapeut.

Historische achtergrond

De Mensendieck-methode is rond 1900 ontwikkeld door mevrouw Bess Mensendieck (1867- 1957). Aanvankelijk had de methode voornamelijk een preventief karakter. Het is nu een erkend paramedisch beroep dat sinds 1974 vergoed wordt door uw aanvullende verzekering.

De methode Mensendieck

De Mensendieck methode kenmerkt zich door onder andere de volgende principes:

 

Inzichtgeven

Ik breng u enige anatomische kennis bij. U wordt geleerd wat de oorzaak van uw klacht kan zijn en hoe u deze klacht zelf kan verminderen cq. voorkomen.

 

Bewegingen leren zien en voelen

Tijdens het oefenen maken ik gebruik van spiegels. U kunt uw houding daarin goed bekijken. Daarnaast wordt u geleerd bewust te voelen wanneer en waar er spanning gemaakt of juist niet gemaakt moet worden.

 

Langzaam oefenen

Door de oefeningen langzaam uit te voeren wordt u beter bewust van uw lichaam en kan u de bewegingen makkelijker corrigeren en controleren.

 

Aandacht voor het individu

Iedere patient wordt persoonlijk benaderd en krijgt ongeveer een half uur een-op-een aandacht. Ik houd rekening met uw mogelijkheden. De oefeningen worden aangepast per persoon, u krijgt individuele instructies.

 

Integratie van de oefeningen in het dagelijkse leven

Ik leer u nieuwe bewegingen aan die u gemakkelijk kunt toepassen in uw dagelijks leven. Voorbeelden zijn: de afwasser in/uitruimen, een tas uit de auto tillen, iets uit een keukenkastje pakken, uw kind uit de box tillen, stofzuigen enz.

 

Door deze specifieke werkwijze onderscheidt de oefentherapie-Mensendieck zich van andere disciplines zoals bijvoorbeeld de fysiotherapie.

Samenvatting

Samenvattend kan worden gesteld dat oefentherapeuten-Mensendieck de patiënten door middel van oefeningen leren om bewust de houdings-en bewegingsgewoonten te veranderen. Hierdoor kunnen klachten van het bewegingsapparaat worden voorkomen of bestreden. Als therapeut analyseer ik het houdings- en bewegingspatroon van de patiënt en stel op basis daarvan een behandelplan op. Dit behandelplan is aangepast aan de individuele mogelijkheden van u als patiënt en is gericht op toepassing in de activiteiten van het dagelijkse leven.

 

 

Contact

Rozengracht 24

8861 XZ

Harlingen

Adres:

 

06 212 832 13

 

Tel:

Facebook

Copyright 2013    Oefentherapie Harlingen                                                                                                                                                              Webdesign Multimediation & PARDAF.nl